Project Description

Foreningen ble stiftet i 2001. Foreningens formål er:

  • Bedre hverdagen for familier som har et familiemedlem med Downs Syndrom.
  • Gi familiene og barna en mulighet til å bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og støtte hverandre.
  • Arbeide med faglige og sosiale aktiviteter

En familie som får et funksjonshemmet barn har mange spørsmål, og svarene finnes ofte hos andre i samme situasjon. Kontakten mellom familier har vist seg å gi en støtte og varme som ingen offentlig etat kan gi. Ups & Downs legger stor vekt på det sosiale fellesskapet. Vi arrangerer juleverksted, juletrefest, seminarer, turer, og annet for barn, søsken og foreldre. Det skjer en naturlig utveksling av erfaringer og kunnskap når foreldre møtes. Denne kontakten er svært nyttig, og Ups & Downs legger til rette for kontakt mellom familiene ved sosiale arrangementer og møter. På møtene tar vi opp ulike tema, inviterer fagfolk og har diskusjoner. Ups & Downs ønsker også å bidra til å endre utdaterte holdninger om Downs syndrom i samfunnet ved å rette informasjon om våre barn utover.

For aktivitet og mer info: https://upsanddownsostfold.wordpress.com/