Project Description

Vi vil legge opp til høy aktivitet, glede og mestringsopplevelse, samtidig som de vil lære inn nye momenter. Vi tar i bruk både sal og grophall for å skape et godt og trygt læringsmiljø. Aktivitet og øvelser vil være lagt opp ut ifra hver enkelt utøvers fysiske forutsettinger.

Ungdommene trener sammen med Ungdomstroppen 1 gang i uken. I tillegg arrangeres det overnattinger i Turnhallen samt at de at deltar på konkurranser og andre tilpassede arrangmenter som utøverne ønsker å delta på.

Målgruppe: barn og unge

Se mer informasjon på (under partier): http://fredrikstadturn.no/