Project Description

Fredrikstad Metodistspeidere og 1.Isegransjø er to speidergrupper som samarbeider om speideraktiviteter for barn og ungdom.

 

Kontakt:

Rita Standal

Tel: 414 32 652

Mail: standal.rita@gmail.com

 

Øystein Nordby

Tel: 412 76 898

Mail: lavik91@hotmail.com

 

Vi varierer våre aktiviteter, og bruker Pernes og skogen der, samt Isegran og S/Y Valentine til våre speidermøter.

Vi ønsker at speiderne:

-øver seg på å utvikle selvstendighet

-får gode venner og vennskap

-at de deltar i aktivt samfunnsansvar

-at de lærer om sjøvett og seiling.

 

Vi drar på turer og leirer til fjells, i skogen og til havs.

 

Prisene varierer i de ulike gruppene i Fredrikstad speiderkrets.

Fredrikstad MS ca kr. 1110.-

  1. Isegransjø ca kr. 1520.-

Søskenmoderasjon fra speider/leder nummer 3.

Egne priser for speiderturer og speiderleir

Gruppene ønsker ikke at økonomi skal være en årsak til at barnet eller ungdommen ikke skal gå i Speider’n.

Vi har midler og ønsker at foreldre/foresatte tar kontakt ved økonomiske utfordringer. Vi har også utstyr til utlån dersom man mangler dette.

 

Uforpliktende oppmøte for å se om dette er en aktivitet som passer barnet/ungdommen.

Deretter melder man seg inn i speidergruppa.

 

Målgruppe: Barn og ungdom

2-4 klasse småspeider

5-10 klasse troppsspeider

10 klasse roverspeider