Project Description

Sangkor

Velkommen til Glemmen sangkor. Koret er fordelt på 4 kor Aspirantkoret (5-6 år), Barnekoret (2. – 5. klasse), Ungdomskoret (fra 6.klasse og Voksenkoret (Fra 18 år og oppover). De tilbyr også musikalsk opplæring for barn og unge (Egil Hovland-akademiet).

Hjemmeside: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/fredrikstad/menigheter/glemmen/virksomhetsomrader/kulturkirke/korene-i-glemmen/

Adresse: Glemmengata 40, 1608 Fredrikstad

Kontaktperson: 

Randi

Tlf: 992 95 700

E-post: ranaar@fredrikstad.kirken.no