Project Description

Rugby (Trosvik)

Rullestolrugby i Kvernhushallen, for barn over 12 år, ungdom og voksne. Gutter og jenter spiller på samme lag. Aktivitet for utøvere med fysiske funksjonsnedsettelser. Sporten passer ikke for de som har kognitive utfordringer. Normal koordinasjon og orienteringsevne er nødvendig. Klassifiseringssytem hensyntar forskjeller i funksjonsnivå. Nødvendig utstyr lånes ut.

Hjemmeside: 

Pris for å være med: 

Adresse: Kvernhushallen – Kvernhusveien 1, 1615 Fredrikstad

Kontaktperson: 

Ole Flote

Tlf: 69 33 16 35

Mail: ol-flo@online.no