Project Description

Gressvik Røde Kors er en lokalavdeling under Norges Røde Kors og følger Norges Røde Kors lover og regler. Vårt hovedengasjement er eldre enslige personer som er hjemmeboende. Vi har egne tilstelninger, hjemmebesøk og faste besøk på ulike institusjoner i distriktet.

Vi har faste formiddagstreff for målgruppen annenhver tirsdag fra september til mai.

Hver sommer i uke 25 leier vi Strandstua i Solviken og har grillaftener for målgruppen og enkelte eldre overnatter og har som «sommerferie» her.

Vi har også en Transportgruppe som består av pensjonerte menn og som har ansvaret for all egen transport i foreningen.

Medlemskap koster kr 300,- pr år og person.

De fleste aktiviteter er gratis og vi benytter loddsalg som inntekstkilde.

Tlf 69325920

Kontortid: mandag til fredag kl 09.00 til 12.00

Besøksadresse: Gamle Ålevei 45, 1621 Gressvik

Postadresse: Postboks 92, 1620 Gressvik

Kontaktperson: Leder Mette Koldre Martinsen tlf 93251319

Hjemmeside: gressvikrodekors.no

E-post: post@gressvikrodekors.no