Project Description

ØSTSIDEN

Øra naturreservat

Øra naturreservat er på over 15 km2, og har et rikt fugleliv. Over 250 arter er registrert, deriblant svaner, gjess, vadfugl, ender, måker, terner og skarv. Her finns det et fugletårn i østlig retning langs sjøkanten i Gansrødbukta.

Vi startet vår gåtur hos Atelier Knollen, adresse Knollen 6, 1630 Gamle Fredrikstad.

Deretter gikk vi bortover til kysten og traff naturreservatet.

Her kan du velge å gå oppover til venstre mot Pernes eller nedover til høyre mot industri og fugletårnet.

Vi valgte å gå nedover mot fugletårnet. Det er mange skilt bortover på stedet med info både om naturen og industrien. En flott tur med faglig innehold.

På veien finns også en gapahuk verdt å få med seg.

Øra naturreservat byr på spennende opplevelser, god utsikt, sauer, fugler, fugletårn og industrihistorie. En tur som passer det fleste og er anpasset barnevogn/rullestol (obs det er gruslagt). God tur!