Project Description

Kråkerøy historielag

Er du interessert i lokalhistorie? Kråkerøy Historielag ble stiftet 24. mai 1978 og har hatt 190 medlemmer i 2019. Laget har ikke eget lokale og har gjennom årene hatt sine møter forskjellige steder på øya. De siste 11 årene har møtene vært holdt på tidligere Smertu skole. Fra 2018 benytter vi KIL,s klubbhus ved ungdomsskolen. Lagets aktiviteter består av møter med foredrag/kåserier av lokalhistorisk interesse, vandringer med guide i utvalgte områder på Kråkerøy og et årlig vårmøte ved interessante steder , Ødegårdsstua eller Drengestua på Femdal. Det er normalt 6 møter i året. Møtedeltakelsen varier noe, med et gjennomsnitt på 35-40 deltakere. Det avholdes også en førjulsmiddag med underholdning i et egnet selskapslokale. Om interessen er stor nok , arrangerer vi også en busstur der vi vil oppleve en dag med historisk innhold og god mat.

Hjemmeside: https://kraakeroyhistorielag.no/

Pris: Medlems-kontingent i historielaget er kr. 250,- for enkeltmedlemmer og kr. 400,- med ektefelle/samboer.

Kontaktperson: 

Inger-Torill Solberg

Telefon: 480 55 992

Epost: