Project Description

Kampsport

Torsnes Kampsport vil være et lavterskel tilbud der du kan få innføring i forskjellig typer kampsport(fra nybegynner nivå), selvforsvar, styrketrening og Core. Det er ingen gradering, kun trening.

Hjemmeside: https://www.torsnesil.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=181

Pris for å være medlem: 

  • 750 kr i kontingent for alle enkeltmedlemmer
  • 1500 kr i familiekontingent. Familiekontingent dekker alle i familien (2 medlemmer +)
  • 750 kr i i tillegg for å kunne benytte styrke/spinningrom/gymsal. Gjelder ikke de som er aktive på lag og som allerede betaler treningsavgift.

Adresse: Herregårdsveien 23, 1634 Gamle Fredrikstad

Kontaktperson: 

Stian Leine Saxegård

Tlf: 481 92 477

Mail: stian@2plan.no