Project Description

Janitarkorps

Velkommen til Fredrikstad Janitarkorps. De satser på et godt sosialt miljø for barn og unge. Alle er med i et fellesskap. Det er ingen reservebenk og alle er likeverdige! Ved siden av spilleoppdrag i gata, stevner og konserter, arrangeres hyggekvelder, overnattingsseminar og turer. Det er plass til alle!

Hjemmeside: https://www.fredrikstadjanitsjarskole.no/

Pris for å være medlem: Kontingenten er 1.500,- pr halvår. Dersom det er flere barn i samme familie, betaler man halv pris fra om med barn nummer to. Vi tilbyr også første halvår til kr. 750,- for alle nye elever. Det er også én måned gratis prøvetid med mulighet for å prøve forskjellige typer instrumenter. Kontigenten dekker medlemskap i NMF, instruksjon, notebøker, utleie av instrument og utstyr, og det viktige samspillet med våre dirigenter: Christer Bergby og Tine Angeland Losiewicz

Adresse: Glemmengata 70, 1605 Fredrikstad

Kontaktperson: 

Morten Langvik

Tlf: 973 01 917

E-post: fredrikstadjanitsjarskole@outlook.com