Project Description

Vi fokuserer på barn med funksjonsnedsettelser og deres familier, vi har forskjellige aktiviteter gjennom hele året.

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund (NHF). HBF har spesielt fokus på barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. HBF arbeider for å bedre barnas oppvekst vilkår og hele familiens livsvilkår uavhengig av diagnose og funksjonsnedsettelse. Medlemsbladet «Alle barn er barn» gis ut 4 ganger pr år. HBF har 9 fylkesavdelinger fordelt over hele landet, og hovedstyret er de som arbeider opp imot departementer og andre styrende organer.

 

For aktiviteter og mer: https://www.hbfostfold.com/