Project Description

Glemmen Menighet

Glemmen menighet ønsker å støtte mennesker i vanskelige livssituasjoner, bidrar til fellesskapet i hverdagen, arrangerer senioraktiviteter, opprette dialog mellom religioner og har solidaritet med verdens fattige. De tilbyr gudstjenester søndager klokken 11.00, gode tilbud for ungdom (blant annet konfirmatopplegg) og barn fra 0 til 13 år (som blant annet Oppdagerklubben og Fredagsklubben). Menigheten har ca 9000 medlemmer.

Hjemmeside: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/fredrikstad/menigheter/glemmen/om-oss/om-menigheten/glemmen-menighet/

Adresse: Glemmengata 40, 1608 Fredrikstad

Kontaktperson: 

Glemmen Menighet

Tlf: 699 59 800

E-post: glemmen-menig@fredrikstad.kirken.no