Project Description

Frivillighetssentralen Sentrum

Vil du bli frivillig? Ønsker du å gjøre noe meningsfullt for andre, vil du være med å gjennomføre et arrangement eller starte nye aktiviteter? Har du en ide? Trenger du noe eller savner et tilbud? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass for mennesker i lokalmiljøet. Vi formidler kontakt og mellom de som har et behov og de som ønsker å bidra med frivillig arbeid. Vi støtter alle gode initiativ og brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Sentralen på Østsiden har flere faste aktiviteter som er drevet av frivillige. Se under Aktivitet og Kalender lenger ned på siden for detaljer og tider. På Fredrikstad Øst Frivilligsentral er Hanne Dahl daglig leder. Hjertelig velkommen!

Adresse: Tordenskiolds gate 14, 1606 Fredrikstad

Hjemmeside: https://fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no/

Kontaktperson:

Frivillighetssentralen Sentrum

Telefon: 995 99 029

Epost: post@fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no