Project Description

Fredrikstad Sanitetsforening

Fredrikstad Sanitetsforening ble stiftet 9. juni 1905 og har vært en del av Fredrikstads nærmiljø i over 100 år. I dag er deres motto “Omsorg i nærmiljø”. De bidrar med gaver og støtte til ulike tiltak der det offentlige systemet ikke dekker. Dette gjelder bla. psykiske lidelser, barn og unge, eller tiltak innen eldreomsorgen.

Hjemmeside: https://www.fredrikstad-sanitetsforening.no/

Pris for å være medlem: 

  • Hovedmedlem: kr.500,-
  • Støttemedlem: kr. 400,-
  • Husstandsmedlem: kr. 100,-
  • Bedriftsmedlem: kr. 1.500,-

Adresse: J.N. Jacobsensgate 20, 1606 Fredrikstad

Kontaktperson: 

Kari S. Klemsdal

Tlf: 905 25 160

E-post: fredr.sani@gmail.com