Project Description

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsning med mål om å gi et bedre og mer omfattende tilbud av profesjonell kunst og kultur til eldre.

I Fredrikstad har Den kulturelle spaserstokken to faste ordninger:

  • Musikkbrunch Fredrikstad – kulturarrangementer på dagtid for deg på 65+.
  • Sykehjemsturné – en månedlig kulturell turné til de ulike eldresentrene og sykehjemmene i kommunen.

Hjemmeside: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/kulturogfritid/kunst_kultur/Denkulturellespaserstokken/

Kontaktperson: 

Irene Østbø

Telefon: 693 06 074

Epost: ireost@fredrikstad.kommune.no