Project Description

Buldre

Ordet «buldring» er en fornorskning av det engelske ordet «boulder», som betyr stor stein.
Buldring er en gren av klatresporten hvor det klatres uten tau, og sjeldent høyere enn 4,5 meter.
Som sikkerhet brukes store madrasser som plasseres under veggen.

Å buldre er den enkleste og reneste formen for klatring.

Klatring er en god fysisk aktivitet og godt for psykisk helse.

Foto: Marko Andesilić

I Fredrikstad Klatreklubb jobber de for å kunne ha gratis informasjon på nett over forskjellige steder
å buldre. For hele 775 buldre-ruter (kalt problemer), sjekk ut:
http://buldring.fredrikstadklatreklubb.org
Dette er en gratis side med informasjon om hvor du parkerer, går og de ulike sektorer som er i et
felt. Det er oversiktsbilder fra stedet og bilde av klatrer i startposisjon. Det er også GPS merket
hvor stedet er. Graderingen er satt sammen av tall og bokstaver. Jo lavere, jo lettere. Å starte på
tallet 4/5 kan være godt utgangspunkt. Men dette er veldig individuelt! Det viktigste er at du har
interesse for dette og har lyst til å prøve.

Dersom du ønsker å prøve ut klatring så ta kontakt med Fredrikstad klatreklubb. Der kan du få hjelp til å kjøpe utstyr, gå kurs eller finne andre å dra på tur med. I dere klatresenter i Tomteveien kan du buldre, trene på sikring og klatre innendørs.

Hjemmeside:

www.fredrikstadklatreklubb.org

Facebook:

Fredrikstad Klatreklubb

Red Point klatresenter: Tomteveien 21, 1618 Fredrikstad.

Telefon: +47 97 30 30 35

Om du vil ha tips til å bulde, sjekk ut våre prøvekaniner da de fikk lære seg denne aktiviteten: