Project Description

Barneidrett

Barneidrettsgruppen på Torsnes trener en gang i uka, med lek i sal. Dette er et veldig populært tiltak som dekker alle barn i barnehagealder, og hvor barn og foreldre er sammen.

Hjemmeside: https://www.torsnesil.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=181

Pris for å være medlem: 

  • 750 kr i kontingent for alle enkeltmedlemmer
  • 1500 kr i familiekontingent. Familiekontingent dekker alle i familien (2 medlemmer +)
  • 750 kr i i tillegg for å kunne benytte styrke/spinningrom/gymsal. Gjelder ikke de som er aktive på lag og som allerede betaler treningsavgift.

Adresse: Herregårdsveien 23, 1634 Gamle Fredrikstad

Kontaktperson: 

Hans Petter Kjærsund

Tlf: 40079289

E-post: hanspetter@elkj.no