Politikerdebatt Friluftslivets uke

Hvert år feirer vi Friluftslivets uke i september. Over hele landet kan du delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommunen der du bor.

I år ønsket vi å invitere politikere til å bli kjent med ulike organisasjoner og snakke om betydningen av friluftslivets for Fredrikstad. En stor takk til Erik Skauen, Elin Tvete, Aleksander Abelsen, Hanna Berg, Victor Kristiansen og Lars Andreassen for gode svar og engasjement under kvelden!

Vi startet med å bli kjent med forskjellige organisasjoner i regi av konferansier Alexander Hermansen.

Skogsselskapet – Øivind Ringstad fortalte om selskapet og deres viktigste oppgave er å spre faktabasert kunnskap om skog og synliggjøre skogens mangesidige betydning. De arrangerer skoleskogdager for skoleklasser i hele Østfold.

Speideren – Viggo Hansen fra Speiderrådet informerte om alle klubber som finns i distriktet, om piratleir, speiderlære og alt det fantastiske speideren i Fredrikstad gjør.

Jeger og fisk – Rene Jønnvoll fra Kråkerøy JFF fortalte om alle kurs, grupper og tilbud jeger- og fiskerforeninger (JFF) i Fredrikstad driver med. Vi har fire JFF-klubber i Fredrikstad som alle har holdt på lenge og er godt drevne på å skape gode tilbud.

Fredrikstad soppforening– Inger-Lise Berg Walter tok seg tid denne kvelden til å fortelle alt soppforeningen driver med. Fra kulinarisk aften til farging av garn. Fredrikstad er rik på sopp og nyttevekster, foreningen har derfor mange tilbud som passer de fleste.

Syklistene– det er klart sykkelen hører til friluftslivet! Å sykle i naturen, langs kysten, i skogen eller bruke sykkel som transport er viktig påfyll av fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Stine Syversen fortalte om mulighetene og tilbudene som finns i Fredrikstad.

 

Deretter fikk politikere tre ulike tema til politikerdebatt. Der pratet vi bl.a. om betydningen av grønne korridorer, å bevare grønne lunger og viktigheten av grønne omgivelser. Fredrikstad er en by i vekst og vi må være bevisste på å ta vare på naturen og friluftslivet i utbyggingen. Friluftslivet treffer et stort mangfold. Det er lavterskel og lett tilgang leder til at flere kan være i aktivitet.

Kommunedelplanen Aktive liv og politikerenes forventninger ble drøftet. Det er spennende arbeid kommunen har med satsningen på etat aktive liv og tverseksjonelt arbeid for en bedre folkehelse. Her løftet politikere fram viktigheten av frivilligheten i denne satsningen. Et godt samarbeid med frivilligheten er vesentlig for å nå målet om sunnere befolkning.

Til sist pratet vi om Frivillighetens år 2022 og ønsker for dette.

Politikerdebatten er tatt opp og kan ses her.

Og en ekstra stor takk til Fredrik, Karoline og Didrik! På Fritid i Fredrikstad Østsiden er det mange flotte ressurser blant ungdom, og disse stilte opp hele kvelden med alt mulig av oppgaver. Tusen takk! Og takk til avdelingsleder Heine Knutsen som brenner for ung ressurs!