Friluftslivet i Fredrikstad

Fredrikstad aktivitetsråd er en ideell papralyorganisasjon for egenorganisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi ønsker at flere skal finne sin interesse og vi representerer en bredde i Fredrikstad.  Gjennom midler fra Viken fylkeskommune kan vi fått mulighet til å lage et hefte med oversikt over hvilke organisasjoner som fins innen friluftslivet. Og det er mange!

I Aktivitetsrådet heier vi på et mangfold av aktiviteter. Vi vil vise frem den store variasjonen av tilbud slik at du kan finne det du har lyst til.

Fredrikstad er en fantastisk by rik på natur og opplevelser. Her har vi skog, mark, fjell og kyst innenfor gå- og sykkelavstand med store muligheter for et aktivt liv i den lille verdensbyen.

Bli kjent med organisasjonenes aktivitetstilbud og se hva du har lyst til å gjøre!

Foto: Beate Patay, 4H.

Last ned brosjyre her:
Friluftslivet-i-Fredrikstad_A5-hefte_2021_web_godkjent.pdf